Condicions d'ús
En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Consorci Velòdrom Illes Balears, informa que és titular del lloc web www.velodromillesbalears.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de la citada Llei, Consorci Velòdrom Illes Balears, informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és Consorci Velòdrom Illes Balears, amb domicili social en Avinguda de L'Uruguai s/n 07010 Palma. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: info@velodromillesbalears.com

 

Usuari y règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de Consorci Velòdrom Illes Balears, confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació pel lloc web de Consorci Velòdrom Illes Balears, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Consorci Velòdrom Illes Balears, proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per Consorci Velòdrom Illes Balears, per a l'accés a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per Consorci Velòdrom Illes Balears, contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

Consorci Velòdrom Illes Balears, no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Consorci Velòdrom Illes Balears, declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Consorci Velòdrom Illes Balears, no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l'usuari.

 

Modificacions

Consorci Velòdrom Illes Balears, es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de CONSORCI VELODROM ILLES BALEARS amb CIF Q0700505A i domicili social situat a URUGUAI, S / N 07010, PALMA dE MALLORCA (ILLES BALEARS), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès.

En compliment de la normativa vigent, CONSORCI VELODROM ILLES BALEARS informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

El CONSORCI VELODROM ILLES BALEARS informa que tractarà les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que el CONSORCI VELODROM ILLES BALEARS es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades,podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic pvela@velodromillesbalears.com.

A la vegada, l'informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades del CONSORCI VELODROM ILLES BALEARS, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192. Es pot dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna. Amb l'enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de CONSORCI VELODROM ILLES BALEARS.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Consorci Velòdrom Illes Balears, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris pel seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Consorci Velòdrom Illes Balears. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Consorci Velòdrom Illes Balears.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Consorci Velòdrom Illes Balears. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Consorci Velòdrom Illes Balears.

 

Accions legals, legislació aplicable y jurisdicció

Consorci Velòdrom Illes Balears, es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. Consorci Velòdrom Illes Balears, té el seu domicili en Avinguda de L'Uruguai s/n 07010 Palma.