trabajador

X

Silvia González Morcillo (Palma, 1988) és llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, màster en gestió esportiva (2012) i màster en gestió pública (2014). Prèviament a la seva arribada a la Fundació per a l’Esport Balear, va exercir com a docent universitària al CESAG, com a oficial de programes i polítiques públiques a l’Oficina de Nacions Unides en Esport per al Desenvolupament i la Pau, com a tècnica a la Direcció Insular d'Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca i com a tècnica superior en programes de promoció esportiva en edat escolar de l’Ajuntament de Barcelona.