trabajador

X

Xavier-Lluís Bacigalupe Blanco (vocal del Patronat de la Fundació per a l'Esport Balear)

És funcionari del Consell de Mallorca, ocupant la plaça de Cap de Secció Administrativa del Servei d’ITV del Departament de Territori i Infraestructures. Va ser director general d’Indústria de
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia del Govern de les Illes Balears entre els anys 2007 i 2011. Entre el 1999 i el 2003, va ser coordinador de la Direcció General d’Indústria de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria; i gerent de l’empresa pública ITEVE MALLORCA, SA del Consell de Mallorca (1997–1999). El 1974 va ingressar al Ministeri d’Indústria, on va ser delegat sindical entre el 1979 i el 1982, any en què va ser transferit a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, on fins al 1992 va ser-ne Delegat sindical, i posteriorment transferit al
Consell de Mallorca.