Federació Balear d'Activitats Subaqüàtiques

Tel.:971 708 785
Fax: 971 402 962

info@fbdas.com
secretaria@fbdas.com
fbdaslicencias@gmail.com

Dill: 17:30 a 20:30h
Dime: 17:30 a 20:30h
Div: 17:30 a 20:30h

Tornar a les federacions